Broder Niels Vestergaard

Broderloge nr. 22 Niels Juel. Broderloge nr. 22 Niels Juel.

Hvor længe har du været medlem af Odd Fellow Ordenen?

Jeg har været medlem af Ordenen i 8 år

Hvorfor er du medlem af Odd Fellow ordenen?

Jeg er medlem, fordi jeg føler det giver mig noget som menneske, jeg tør godt sige Ordenen har gjort mig til et bedre menneske, fået trukket de gode side frem i mig, og jeg er blevet mere i ro med mig selv og fået bl.a. en større tolerance.

Desuden giver Logen en fantastisk samhørighed, med nogle skønne mennesker, hvilket er ført til nogle dybe venskaber.

Hvordan fik du interesse for at blive medlem af Ordenen?

Nysgerrighed, for mit vedkommende. Jeg var blevet spurgt et par gange tidligt i livet om jeg kunne være interesseret i loger, dengang sagde det mig ikke noget. Men for 8-9 år siden blev jeg selv nysgerrig på emnet og hvorfor jeg som person var blevet spurgt. Og jeg fi k så gennem en god ven skabt kontakt til Odd Fellow Logen i Køge, hvor jeg blev inviteret med til en ”Tag en ven med aften”. Og på denne aften fi k den livsglæde og åbenhed, der hersker mellem brødrene taget i mig.

Hvordan passer en snart 200 år gammel orden ind i det moderne samfund?

Jeg tror, at den er mindst lige så passende nu, som for 200 år siden, måske nok på andre felter end dengang. For mig at se er den i dag et fristed. Væk fra tidens stress, telefoner, e-mails osv., og i 2016 er det vel noget, som mange slet ikke kan forestille sig, at lægge helt bort for en aften. Men når døren bliver lukket, er den store verden vitterlig lukket ude.

Søster Mette Meyer

Søsterloge nr. 58 Brønden Søsterloge nr. 58 Brønden

Hvor længe har du været medlem af Odd Fellow Ordenen?

Jeg har været medlem siden 8. februar 2010

Hvorfor er du medlem af Odd Fellow ordenen?

Fordi det i mit voksne liv er noget jeg har søgt. Et fællesskab omhandlende at gøre godt for andre, det humanitære frivillige arbejde og at arbejde med logens målsætning med venskab kærlighed og sandhed. Det har været det overordnede for mig.

Hvordan fik du interesse for at blive medlem af Ordenen?

Jeg havde en beredskabs veninde, som var medlem af logen og så spurgte jeg interesseret ind til hendes loge arbejde og hun tog mig så under hendes vinger med ind i Logen.
Det er jeg rigtig glad for.

Hvordan passer en snart 200 år gammel orden ind i det moderne samfund?

Der er jo altid en plads i Tiden/ Verdenstiden til at arbejde for andre. I den frivillige natur, der netop præger verden i dag i mange aspekter, så virker det helt naturligt at vi styres af ritualer i vores logearbejde.

Generelt giver det bare den ekstra glød over det vigtige arbejde vi gør, så ja, en 200 år gammel loge har en plads i vores moderne samfund.

Måske sidder der en ny søster eller broder derude og gerne vil ind i vores fællesskab i venskab kærlighed og sandhed og så håber jeg ovennævnte kan drage dem til os.