Odd Fellow Ordenen

Den uafhængige Storloge for Kongeriget Danmark I.O.O.F.

Vor Ordens navn og dermed betegnelsen for medlemmerne som Odd Fellows bliver i flere leksika oversat til »snurrige eller løjerlige fyre«, en oversættelse der dog ikke kan bruges i dette tilfælde. Derimod mener vi, blandt andet ved forskning i gamle engelske ordbøger og på baggrund af en islandsk afhandling at ordet Odd skal oversættes med baggrund i ordet oath og betyder edsfælle. Ordet edsfælle kan spores tilbage til gamle love, som allerede var i brug i det sjette århundrede.

Ordenen kan spore sin oprindelse langt tilbage i tiden, og den ældste historie har vi ganske givet fælles med andre ordener.

Den moderne Odd Fellow Orden, vi i Danmark hører til, benævnes The Independent Order of Odd Fellows, forkortet til I.O.O.F. Den har ca. 96.000 medlemmer i Europa, og heraf tegner de nordiske lande sig for de 87.000.

Vi regner året 1819 som udgangspunkt for vor ordensgren. Det begyndte med en ung englænder, som et par år forinden var udvandret til USA. Han havde nedsat sig i byen Baltimore, hvor der på det tidspunkt herskede megen sygdom, blandt andet pest. Borgerne var henvist til at klare sig selv eller finde hjælp hos hinanden. Dette berørte ham meget, og han gik i gang med at finde personer, der – som han selv – havde været medlemmer af Odd Fellow Ordenen i England.

I 1819 lykkedes det for ham at stifte den første Odd Fellowloge i USA, og han gav den navnet loge nr. 1 Washington som en hyldest til sit nye fædreland.

Sammen med sine brødre fra logen indledte han et stort hjælpearbejde blandt de syge og fattige, og nød stor respekt og tillid i befolkningen. Ordenen fik tag i samfundet, og omkring 1830 var der oprettet over 100 loger i USA, udbredt til 12 stater. Som årene gik, kom der flere til, og med tiden lagde man i logerne stigende vægt også på den etiske side af menneskelivet.

Ordenens oprettelse i USA og dens succes førte med sig, at den i sin nye skikkelse kom tilbage til Europa ved instituering af en loge i Stuttgart i Tyskland, og i 1878 kom Odd Fellow Ordenen også til Danmark.

Den første danske loge stiftedes den 30. juni 1878, og har sit hjemsted i Odd Fellow Palæet i København.

Få år senere, i 1881, stiftedes tilsvarende, og ligeledes i København, den første loge for kvinder.

I dag er der i Danmark 107 broderloger og 93 søsterloger med et samlet medlemsantal på omkring 12.000.

Vor Ordens formål og arbejdsformer har efter min opfattelse altid kunnet tilpasses ethvert samfund og enhver tid, netop fordi man aldrig har forladt de oprindelige, bærende principper.

Vi kan således i dag opdele vort formål i to dele, det udadvendte og det indadvendte. Eller sagt med andre ord: Et praktisk og et etisk formål.

Odd Fellow Ordenen ønsker og forventer af sine medlemmer, at de skal være aktive i to funktioner:

  • at arbejde indad med sig selv, og
  • at arbejde udad for vore medmennesker.

Disse to funktioner skulle gerne stimulere hinanden, og komme til udtryk i glæden over at hjælpe andre.

Eller sagt med andre ord: at højne den menneskelige karakter.

Til dette har vi, fra den første begyndelse, tilknyttet følgende budord:

  • at besøge de syge,
  • hjælpe de trængende,
  • begrave de døde og
  • opdrage de forældreløse.

Selvfølgelig ved jeg, at det offentlige i vor moderne tid har overtaget det meste af det, der lige er nævnt, men alligevel:

»At man, når det i sandhed skal lykkes en at føre et menneske hen til et bestemt sted, først og fremmest må passe på at finde ham der, hvor han er og begynde der.Dette er hemmeligheden i al hjælpekunst. Den der ikke kan det, han er selv en indbildning, når han mener at kunne hjælpe en anden.«

Søren Kierkegaard, 1813-1855

 

Erling Stenholdt Poulsen
Storsire