Odd Fellow Ordenen

Den uafhængige Storloge for Kongeriget Danmark I.O.O.F.

har lørdag den 17. oktober 2020 afholdt Storlogemøde i Ordensbygningen i Horsens.

Selvom Storlogemødet var mindre og kortere end oprindeligt planlagt grundet Covid-19 restriktionerne og forsamlingsforbuddet på maksimum 50 deltagere, var der god stemning og afstand blandt de deltagende.

Inden Storlogemødet var der foretaget elektronisk valg af Storembedsmænd for de kommende fire år:

Storsire Erling Stenholdt Poulsen

Deputeret Storsire Anna-Birte Gjerløv

Deputeret Storsire John Sensbery Bune

Storsekretær Hanne Carstens

Storsekretær Asger Larsen

Storskatmester Jeannette Ács Scheuer

Storskatmester Michael Stein

Nærmere information om Ordenens ledelse for de kommende fire år kan ses på Ordenens hjemmeside.