Om Rebekkafonden

I 1956 blev ejendommen Kullaberg i Humlebæk købt for midler indsamlet i Odd Fellow Ordenens søsterloger, og den fungerede herefter i en årrække som søstrenes ferie- og rekreationshjem, men da ejendommen ikke længere levede op til tidens krav, blev den i 1988 solgt for en pris af 3,3 millioner kr. Denne sum dannede grundlaget for fondens kapital, og da midlerne i 1993 var nået op på 4,2 millioner kr., blev det på storlogemødet samme år vedtaget at oprette Rebekkafonden.

 

Fondens formål

Rebekkafondens formål er

·         At yde økonomisk støtte til udadvendt, almenvelgørende humanitært arbejde

·         At yde økonomisk støtte til søstre, der er medlem af en søsterloge under Odd Fellow Ordenens danske jurisdiktion, til velgørende formål, såsom rekreationsophold, ferieophold og rejser.

 

Fondens bestyrelse

Rebekkafonden administreres af en bestyrelse bestående af fem søstre, hvoraf de tre valgte storembedsmænd er fødte medlemmer.

Søster deputeret storsire er fondens formand.

 

Donationer

Den årlige prisuddeling finder sted i april måned i forbindelse med markering af Ordenens stiftelsesdag den 26. april.

Heraf uddeles halvdelen til eksternt, humanitært arbejde og halvdelen gives internt til søstre efter ansøgning.

 

Kontakt Rebekkafonden

Fonden kan kontaktes ved at skrive til

 

Odd Fellow Ordenen

Bredgade 28

1260 København K

Att. Rebekkafonden

 

Ansøgningsskemaer – alene til internt brug for søstre – bringes hvert år i Odd Fellow Bladet i november måned. Eksterne ansøgninger til Rebekkafonden skal være bestyrelsen i hænde senest 1. december.