Odd Fellow Ordenens Hospice Fond blev stiftet på storlogemødet i 1996.

Hospicefonden har siden den første uddeling i 2001 udloddet over kr. 4.000.000.

Hospicefondens formål er at yde økonomisk støtte eller tilskud til:

  1. uddannelse af personale med henblik på tilknytning til et hospice i Danmark
  2. driften af eller udstyr til et etableret hospice i Danmark eller tilskud til etablering af et hospice i Danmark
  3. nærtstående og/eller familiemedlemmer, der ønsker at besøge familie eller venner på et hospice
  4. at yde økonomisk støtte til personers ophold på hospice, når eller hvis der kræves betaling for et sådan ophold.

Hospicefonden ledes af en bestyrelse på otte ordensmedlemmer, hvoraf lederen af Ordenen (Storsiren) er formand. Næstformand er en Deputeret Storsire. De øvrige medlemmer vælges i forbindelse med Ordenens ordinære storlogemøde for en periode af fire år (tre fra søsterloger og tre fra broderloger).

Hospicefonden har adresse på ordenskontoret: Bredgade 28,3., 1260 København K

Mailadresse: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Ansøgning om støtte fra Hospicefonden foregår skriftligt og sendes til ovenstående adresse mærket ”Hospicefonden”.

Ansøgninger skal foruden navn eller institution, adresse og eventuel stilling indeholde formål, begrundelse samt dokumentation.

Telefonnummer og mailadresse vil lette kommunikationen med fondens sekretær

Ansøgninger behandles af bestyrelsen, der afholder møde to til tre gange årligt.

Næste bestyrelsesmøde afholdes mandag den 6. november 2023.

Ansøgninger skal være bestyrelsen i hænde tre uger før mødets afholdelse.

Udlodninger fra fonden er skattepligtige i henhold til Ligningsloven.

Udbetalinger forudsætter meddelelse om kontonummer og CPR-nummer eller CVRnummer.

Hospicefonden modtager med tak bidrag til fonden - såvel donationer som gaver og arv

Fondens konto: Jyske Bank 5075 1098596