Om Børnefonden

Odd Fellow Ordenens Børnefond blev oprettet den 26. april 1994 på Ordenens 175 års stiftelsesdag.
Fondens grundkapital  blev tilvejebragt med bidrag fra alle landets loger.

Fondens formål

Børnefondens formål er at yde støtte til arbejdet for nødlidende børn i Danmark.

Fondens bestyrelse

Odd Fellow Ordenens Børnefond ledes af en bestyrelse på fem personer med broder Storsire som formand. Af de resterende fire bestyrelsesposter skal mindst det ene medlem være søster i Odd Fellow Ordenen. Broder Storsire udpeger, udover nævnte søster, tre eksterne medlemmer der ikke må være medlemmer af Ordenen.
 

Donationer

Odd Fellow Ordenens Børnefond uddeler årlige donationer i april måned i forbindelse med Ordenens stiftelsesdag.
Fonden modtager året igennem indsamlede beløb og andre gaver fra loger foruden en væsentlig del af det overskud, der fremkommer ved salg af diverse artikler fra Fonden af 1. november 1995 I.O.O.F.

Ansøgning

Ved tildeling af støtte, tager bestyrelsen udgangspunkt i følgende kriterier:

  1. Normalt gives ikke donation til enkeltpersoner.

  2. Målgruppen afgrænses til børn i alderen 0-15 år.

  3. Projektets aktiviteter skal som hovedregel gennemføres med inddragelse af frivillige kræfter.

  4. Projektet skal være til gavn, glæde og opmuntring for børn.

  5. Fondens donation skal udgøre et mærkbart bidrag til projektets gennemførelse

  6. Ansøgning skal have tydelig angivelse af ansøgt beløb og budget for de samlede udgifter ved gennemførelse af projektet.

Odd Fellow Ordenens Børnefond af 1994 modtager meget gerne seneste årsregnskab samt foreningens vedtægter sammen med ansøgningen.

Ansøgningen skal være bestyrelsen i hænde senest ved udgangen af december måned.

 

Kontakt

Odd Fellow Ordenens Børnefond
c/o Odd Fellow Ordenen
Bredgade 28, 3.
1260 København K