Odd Fellow Ordenens Børnefond af 1994 under Dansk Røde Kors med hjemsted i København

Om Børnefonden

Odd Fellow Ordenens Børnefond blev oprettet den 26. april 1994 på Ordenens 175 års stiftelsesdag.

Fondens grundkapital på 2 millioner kr. blev tilvejebragt med bidrag fra alle landets loger, og i dag udgør fondens midler knapt 4,5 millioner kr.

Fondens formål

Børnefondens formål er at yde støtte til arbejdet for nødlidende børn i Danmark.

Fondens bestyrelse

Odd Fellow Ordenens Børnefond under Dansk Røde Kors ledes af en bestyrelse på fem personer med præsidenten for Dansk Røde Kors som formand og storsiren for Odd Fellow Ordenen som næstformand.

Af de resterende tre bestyrelsesmedlemmer skal mindst det ene medlem være kvindelig storembedsmand i Odd Fellow Ordenen.

Donationer

Odd Fellow Ordenens Børnefond henligger under Dansk Røde Kors og i samråd med denne organisation foretages de årlige donationer i april måned i forbindelse med Ordenens stiftelsesdag.

Fonden modtager året igennem indsamlede beløb og andre gaver fra loger foruden en væsentlig del af det overskud, der fremkommer ved salg af diverse gaveartikler fra Fonden af 1. november 1995 I.O.O.F., i alt omkring 110.000 kr. årligt, hvorved Børnefonden gennem den seneste årrække hvert år har kunnet uddele ca. 400.000 kr.

Kontakt Børnefonden

Fonden kan kontaktes ved at skrive til

Odd Fellow Ordenen

Bredgade 28, 3.

1260 København K
 

Att. Børnefonden