Odd Fellow Ordenen - Den uafhængige storloge for kongeriget Danmark
 
Besøg os på Facebook
Til forsiden

 

 

  

blev stiftet i oktober 2010 og er stadfæstet i København, den 17. november 2015 med en grundkapital pr. 1. januar 2015 på 3,2 millioner kroner.

 

Formål

 

at yde økonomisk støtte eller tilskud til socialt udsatte børn og unge i Grønland. I

særlige tilfælde, hvor de sociale forhold ikke er tilstede i hjemlandet, kan de ydes støtte i kortere perioder i Danmark.  

 

Støtte kan ydes til

 

 - Uddannelse

 - Fritidsaktiviteter

 - Forebyggende sociale foranstaltninger

 

GrønlandsFondens bestyrelse

 

Formand Broder storsire Erling Stenholdt Poulsen
Næstformand Søster deputeret storsire Ilse Kristoffersen
Sekretær

Broder storrepræsentant Asger Larsen, broderloge nr. 70 Christian Skeel

Kasserer Søster storrepræsentant Bente Herner Sonne, søsterloge nr. 41 Grevinde Danner

Bestyrelsesmedlemmer:

 

 

 

 

 

Suppleanter:

 

Broder Børge Sørensen, broderloge nr. 17 Steen Blicher

Søster eksstorrepræsentant Inger Nordentoft Mikkelsen, søsterloge nr. 52 Bien

Broder eksmester Torben Christensen, broderloge nr. 4 Progres

 

Søster Birte Roest, søsterloge nr. 40 Ingeborg Spager

Broder Claus Christiansen, broderloge nr. 112 Albret Wolfsen

 

Ansøgning om støtte fra fonden

Ansøgningsfristen er senest 15. februar. Ansøgning skal være skriftlig med beskrivelse af

formål, begrundelse samt dokumentation og sendes til:

 

Odd Fellow Ordenens Fond for socialt udsatte børn i Grønland - GrønlandsFonden, Ordenskontoret, Bredgade 28, 1260 København K.

 

Uddelinger

Uddeling af donationer foretages sammen med uddeling af Odd Fellow Ordenens øvrige priser,

hvert år i slutningen af april måned. 

 

1. uddeling blev foretaget den 23. april 2016 med kr. 50.000 til støtte for NanuBørn i Grønlands

aktiviteter i 2016 for socialt udsatte børn i Qaqortoq (Julianehåb) og Sisimut (Holsteinsborg)

  

Donationer, gaver og arv

Fonden modtager med tak såvel donationer som gaver og arv.

 

Indbetalinger modtages på fondens konto i Jyske Bank A/S: Registreringsnummer 7170 kontonummer 2323230.

 

Kontakt

 

e-post: groenlandsfonden@oddfellow.dk